Uvedení do provozu

Uvedení kotle je seznam úkonů, které se provádějí při prvním spuštění kotle.
Ve většině případů jsou tyto úkony uvedeny v návodu na obsluhu daného kotle.

Uvedení do provozu kotle určité značky může provádět pouze servisní technik či organizace, která má oprávnění od výrobce.

Dále je vyžadován kladný posudek nové nebo stávající kouřové cesty, na kterou je kotel připojen.
Na starý komín nelze nový kotel bez prohlídky komínového tělesa připojit!
Revize a připojení kotlů provádí specializované kominické firmy.
V případě, že se jedná o novou instalaci nebo pokud úprava starého plynovodu přesahuje přes 5m od stávajícího provedení starého plynovodu k novému kotli, je vyžadována také revize plynovodu na který je kotel připojen, revize je také nutná je-li stávající revize starší 5ti let.

Co potřebujete k uvedení kotle do provozu:

  • Návod k obsluze nebo záruční list kotle či jiného výrobku.
  • Potvrzení záručního listu montážní firmou s razítkem a podpisem, včetně data instalace.
  • Revizní zprávu o připojení nového kotle na zrevidovanou kouřovou cestu (zajišťuje kominická firma).
  • Pro plynové kotle, revizní zprávu plynovodu s ohledem na odstavec výše.
  • Revizní zprávu na el. zásuvku pro kotel.